BARN OG UNGDOM

0_0_0_0_518_130_csupload_67276408

UST JR. har avsluttet 30-års jubileumsesongen 2018 med forestillingen «Det er servert, deres Majestet». Det kom 95 besøkende, mest foreldre, søsken og besteforeldre.

UST jr 2018 desember. Det er servert, Deres Majestet

Undheim ShowTeater JUNIOR er barne- og ungdomsgruppen for de mellom 10-13 år

Undheim ShowTeater UNGDOM er ungdommer fra 13-18 år.

Hver tirsdag samles de til teaterfaglig lek og øvinger.