BARN OG UNGDOM

0_0_0_0_518_130_csupload_67276408

UST JR. har hatt mange forskjellige visninger opp gjennom årene.

UST jr 2018 desember. Det er servert, Deres Majestet

Undheim ShowTeater JUNIOR er barne- og ungdomsgruppen for de mellom 6-12 år

Undheim ShowTeater UNGDOM er ungdommer fra 13-18 år.

Hver tirsdag samles de til teaterfaglig lek og øvinger.

UST Dans,  fra 6 år, er den gruppen med flest deltakere. Opptil 40 ungdommer fordelt på tre dansegrupper. Ta kontakt med Lotte Årdal lotteaardal@hotmail.com dersom du ønsker mer info.